Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9853
Nhan đề: Đánh giá việc vận dụng thủ tục phân tích trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A & C chi nhánh Cần Thơ
Tác giả: Nguyễn, Tấn Tài
Nguyễn, Thị Mỹ Huyền
Từ khoá: Kiểm toán
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Đánh giá việc vận dụng thủ tục phân tích trong kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – Chi nhánh Cần Thơ, từ đó đưa ra nhận xét về những ưu điểm và nhược điểm của việc áp dụng thủ tục phân tích, đồng thời đề xuất những giải pháp để nâng cao hiệu quả việc sử dụng thủ tục phân tích tại công ty khách hàng.
Mô tả: 108 Tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9853
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.64 MBAdobe PDF
Your IP: 54.236.59.154


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.