Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9926
Title: Đánh giá nhu cầu tham quan du lịch sinh thái miệt vườn huyện Phong Điền của hộ gia đình quận Ninh Kiều Thành phố Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Thúy Hằng
Hồ, Thị Huỳnh Mai
Keywords: Kinh tế tài nguyên thiên nhiên
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá nhu cầu tham quan DLSTMV huyện Phong Điền của hộ gia đình quận Ninh Kiều TPCT, trên cơ sở đó đề ra các biện pháp khắc phục hạn chế để nâng cao nhu cầu tham quan DLSTMV ở huyện Phong Điền và phát triển DLSTMV ở huyện Phong Điền.
Description: 73 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9926
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.07 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.217.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.