Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9935
Nhan đề: Phân tích các nhân tố tác động đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam
Tác giả: Phạm, Phát Tiến
Trần, Huỳnh Nam Phương
Từ khoá: Tài chính - Ngân hàng
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Phân tích các nhân tố tác động đến lơi nhuận củacác Ngân hàng thương mại ở Việt Nam trong giai đoạn 2013-2018. Qua đó, đề xuất một số giải pháp góp phần giúp các NHTM ở Việt Nam gia tăng lơi nhuân.
Mô tả: 57 Tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9935
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
988.28 kBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.