Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9947
Title: Dùng thuốc trị COPD
Authors: Nguyễn, Hữu Đức
Keywords: Thuốc điều trị
Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc và Sức khỏe;Số 619 .- Tr.05
Abstract: COPD là chữ viết tắt của Chronic Obstructive Pulmonary Disease, có nghĩa là “Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính”. Đây là một bệnh hô hấp, có đặc điểm phổi bị tắc nghẽn làm lưu lượng khí thở ra thường xuyên rất kém, bệnh càng ngày càng nặng tức không hồi phục hoặc chỉ hồi phục một phần. COPD thường gắn liền và là biến chứng của viêm phế quản mạn tính hoặc khí phế thũng. Người ta còn phân biệt COPD ưu thế viêm phế quản mạn và COPD ưu thế khi phế thũng.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9947
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_706.49 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.168.62.171


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.