Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9954
Title: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Kiên Giang
Authors: Lê, Tấn Nghiêm
Huỳnh, Thái Tài
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Kiên Giang từ năm 2016 đến năm 2018 để hiểu rõ tình hình hoạt động của Ngân hàng và đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh.
Description: 95 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9954
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.99 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.