Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9981
Title: Nghiên cứu tác động của hình ảnh điểm đến Cần Thơ đến lòng trung thành của du khách quốc tế
Authors: Hồ, Lê Thu Trang
Nguyễn, Thị Huyền Trang
Keywords: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu tác động của hình ảnh điểm du lịch Cần Thơ đến lòng trung thành của du khách quốc tế. Từ đó làm cơ sở đề xuất một số giải pháp cải thiện hình ảnh điểm đến du lịch Cần Thơ trong tâm trí của du khách quốc tế.
Description: 96 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9981
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.74 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.