Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9981
Nhan đề: Nghiên cứu tác động của hình ảnh điểm đến Cần Thơ đến lòng trung thành của du khách quốc tế
Tác giả: Hồ, Lê Thu Trang
Nguyễn, Thị Huyền Trang
Từ khoá: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Nghiên cứu tác động của hình ảnh điểm du lịch Cần Thơ đến lòng trung thành của du khách quốc tế. Từ đó làm cơ sở đề xuất một số giải pháp cải thiện hình ảnh điểm đến du lịch Cần Thơ trong tâm trí của du khách quốc tế.
Mô tả: 96 Tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9981
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.74 MBAdobe PDF
Your IP: 3.81.89.248


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.