Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9989
Title: Phân tích mức chi tiêu của du khách nội địa tham quan tại bến Ninh Kiều Thành phố Cần Thơ
Authors: Huỳnh, Trường Huy
Lê, Thị Diễm My
Keywords: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích chi tiêu của du khách nội địa tham quan tại bến Ninh Kiều Thành Phố Cần Thơ. Từ đó đề ra một số giải pháp cần thực hiện để tăng mức chi tiêu của du khách nhằm tăng doanh thu góp phần phát triển ngành du lịch của Thành Phố Cần Thơ
Description: 64 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9989
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.81 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.