Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9994
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Thúy An-
dc.contributor.authorPhạm, Thị Thanh Nhung-
dc.date.accessioned2019-07-11T01:21:40Z-
dc.date.available2019-07-11T01:21:40Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.otherB1506908-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9994-
dc.description159 Trvi_VN
dc.description.abstractPhân tích quy trình kiểm toán các khoản ước tính kế toán tại Công ty TNHH Kế toán – Kiểm toán Phương Nam – Chi nhánh Cần Thơ, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán các khoản ước tính kế toán tại Công ty TNHH Kế toán – Kiểm toán Phương Nam – Chi nhánh Cần Thơ.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.publisherTrường Đại học Cần Thơvi_VN
dc.subjectKiểm toánvi_VN
dc.titlePhân tích quy trình kiểm toán các khoản ước tính kế toán tại công ty TNHH kế toán – kiểm toán Phương Nam chi nhánh Cần Thơvi_VN
dc.typeThesisvi_VN
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.05 MBAdobe PDF
Your IP: 54.236.59.154


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.