Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9998
Title: Phân tích rủi ro tín dụng tại NHNo & PTNT Việt Nam chi nhánh Tịnh Biên - An Giang
Authors: Nguyễn, Thị Lương
Huỳnh, Cẩm Loan
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích thực trạng rủi ro tín dụng tại ngân hàng, đồng thời tìm ra những nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng và đề xuất những biện pháp phòng ngừa rủi ro.
Description: 81 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9998
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.29 MBAdobe PDF
Your IP: 3.234.211.61


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.