Browsing by Author Nguyễn, Văn Thành

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 51 to 70 of 74 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2019Thực hành theo dõi phản ứng sau tiêm chủng và một số yếu tố liên quan của khách hàng tại phòng tiêm chủng Trường Đại học Y Hà Nội năm 2017Lê, Thị Thanh Xuân; Lê, Thị Hương; Nguyễn, Văn Thành; Nguyễn, Huy
2020Thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát nhằm ngăn ngừa vi phạmNguyễn, Văn Thành
2018TỐI ƯU HÓA QUY TRÌNH LÊN MEN RƯỢU VANG HỖN HỢP KHÓM (Ananas comosus) VÀ MÃNG CẦU XIÊM (Annona muricata)Nguyễn, Văn Thành; Phan, Thị Hồng Như
2018TỐI ƯU HÓA QUY TRÌNH LÊN MEN RƯỢU VANG HỖN HỢP KHÓM (Ananas comosus) VÀ MÍT (Artocarpus heterophyllus)Nguyễn, Văn Thành; Phạm, Thị Kim Trâm
2018TUYỂN CHỌN DÒNG NẤM MEN CÓ KHẢ NĂNG LÊN MEN RƯỢU VANG ĐU ĐỦ (Carica papaya)Nguyễn, Văn Thành; Ngô, Huỳnh Ngọc Bút
2018TUYỂN CHỌN NẤM MEN TỰ NHIÊN LÊN MEN RƯỢU VANG DƯA GANG (Cucumis melo Linn)Nguyễn, Văn Thành; Nguyễn, Võ Long Việt
2019TUYỂN CHỌN VI KHUẨN Acetobacter sp. ỨNG DỤNG TRONG LÊN MEN GIẤM VANG MẬN XANH TAM HOA (Syzygium samarangense)Nguyễn, Văn Thành; Nguyễn, Tấn An
2018TUYỂN CHỌN VI KHUẨN Acetobacter sp. ỨNG DỤNG TRONG LÊN MEN GIẤM VANG DƯA GANG (Cucumis melon L.)Nguyễn, Văn Thành; Thạch, Út Sáu
2018TUYỂN CHỌN VI KHUẨN Acetobacter sp. ỨNG DỤNG TRONG LÊN MEN GIẤM VANG MÃNG CẦU XIÊM (Annona muricata L.)Nguyễn, Văn Thành; Mai, Thị Mỹ Duyên
2018TUYỂN CHỌN VI KHUẨN Acetobacter sp. ỨNG DỤNG TRONG LÊN MEN GIẤM VANG ỔI (Psidium guajava L.)Nguyễn, Văn Thành; Trương, Ngọc Phương
2018TUYỂN CHỌN VI KHUẨN Acetobacter sp. ỨNG DỤNG TRONG LÊN MEN GIẤM VANG MÃNG CẦU XIÊM (Annona muricata L.)Nguyễn, Văn Thành; Mai, Thị Mỹ Duyên
2019TUYỂN CHỌN VI KHUẨN Acetobacter sp. ỨNG DỤNG TRONG LÊN MEN GIẤM VANG DƯA GANG (Cucumis melon L.)Nguyễn, Văn Thành; Thạch, Út Sáu
2018TUYỂN CHỌN VI KHUẨN Acetobacter sp. ỨNG DỤNG TRONG LÊN MEN GIẤM VANG MẬN AN PHƯỚC (Syzygium samarangense)Nguyễn, Văn Thành; Phan, Hoài Tâm
2018TUYỂN CHỌN VI KHUẨN Acetobacter sp. ỨNG DỤNG TRONG LÊN MEN GIẤM VANG MẬN XANH TAM HOA (Syzygium samarangense)Nguyễn, Văn Thành; Nguyễn, Tấn An
2018TUYỂN CHỌN VI KHUẨN Acetobacter sp. ỨNG DỤNG TRONG LÊN MEN GIẤM VANG MÍT THÁI (Artocarpus heterophyllus)Nguyễn, Văn Thành; Nguyễn, Hồng Nhẹ
2019TUYỂN CHỌN VI KHUẨN Acetobacter sp. ỨNG DỤNG TRONG LÊN MEN GIẤM VANG MÍT THÁI (Artocarpus heterophyllus)Nguyễn, Văn Thành; Nguyễn, Hồng Nhẹ
2018TUYỂN CHỌN VI KHUẨN Acetobacter sp. ỨNG DỤNG TRONG LÊN MEN GIẤM VANG LÊ (Pyrus)Nguyễn, Văn Thành; Đỗ, Trọng Hiếu
2018TUYỂN CHỌN VI KHUẨN Acetobacter sp. ỨNG DỤNG TRONG LÊN MEN GIẤM VANG MÃNG CẦU XIÊM (Annona muricata L.)Nguyễn, Văn Thành; Mai, Thị Mỹ Duyên
2018TUYỂN CHỌN VI KHUẨN Acetobacter sp. ỨNG DỤNG TRONG LÊN MEN GIẤM VANG TÁO TÂY (Malus domestica)Nguyễn, Văn Thành; Nguyễn, Thái Vinh
2018Vấn đề đỉnh cao trong di sản sân khấu của Lưu Quang VũNguyễn, Văn Thành