Browsing by Author Đặng, Quang Định

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 12 of 12
Issue DateTitleAuthor(s)
2018Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và tác động của nó tới tiến bộ xã hộiĐặng, Quang Định
2019Giá trị lý luận của chủ nghĩa Mác đối với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội trong thế kỷ XXIĐặng, Quang Định
2018Giá trị vững bền của chủ nghĩa Mác trong thời đại ngày nayĐặng, Quang Định
2019Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh - Nơi góp phần hình thành những con người xã hội chủ nghĩaĐặng, Quang Định
2021Khơi dậy khát vọng phát triển Việt Nam phồn vinh, thịnh vượng theo tinh thần đại hội XIII của ĐảngĐặng, Quang Định
2020Nhận thức về các mối quan hệ lớn trong dự thảo văn kiện đại hội Xlll của đảngĐặng, Quang Định
2020Những biến đổi về đời sống tinh thần của người Việt Nam qua các lễ hội truyền thốngĐặng, Quang Định
2020Ph.Ăngghen là nhà bác học và người thầy lỗi lạc nhất của giai cấp vô sản hiện đại trong toàn thế giới văn minhĐặng, Quang Định
2019Tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến tiến bộ xã hội và con ngườiĐặng, Quang Định
2018Thế giới phẳng trong quan điểm của chủ nghĩa MácĐặng, Quang Định
2021Xây dựng hệ giá trị chuẩn mực gắn với phát huy giá trị văn hóa, con người Việt NamĐặng, Quang Định
2019Đấu tranh chống lại quan điểm bác bỏ, phủ nhận sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và bản chất gia cấp công nhân của Đảng cộng sảnĐặng, Quang Định