Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10089
Title: Nghiên cứu chất lượng của APP du lịch tác động đến ý định tham quan điểm đến du lịch của người dân trên địa bàn Thành phố Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Quốc Nghi
Trần, Hoàng Thông
Keywords: Marketing
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu nhằm tìm ra các yếu tố của app du lịch tác động đến đến quyết định lựa chọn địa điểm du lịch của người dân tại Cần Thơ, từ đó đề xuất giải pháp phát triển app du lịch hoàn thiện hơn nhằm nâng cao khả năng canh tranh cho các công ty du lịch cũng như phục vụ tốt hơn về nhu cầu của khách khi đi du lịch.
Description: 71 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10089
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.95 MBAdobe PDF
Your IP: 18.205.26.39


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.