Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1017
Title: Tạo mối liên kết bền vững giữa nông dân và doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam trong tiêu thụ nông sản
Authors: Nguyễn, Thị Dung
Nguyễn, Văn Hoạt
Nguyễn, Thị Vinh
Keywords: Liên kết
Nông dân
Doanh nghiệp nông nghiệp
Tiêu thụ nông sản
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 509+510 .- Tr.34-36
Abstract: Qua phân tích thực trạng liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam trong tiêu thụ nông sản. Bài viết cho thấy mối liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp còn chưa bền vững. Nguyên nhân do số lượng doanh nghiệp nông nghiệp ít, nông dân chủ yếu sản xuất theo hướng tự cấp tự túc, quy mô nhỏ, ứng dụng tiến bộ, tiếp cận thị trường còn hạn chế, chất lượng sản phẩm thấp, chưa có sự hợp tác sản xuất giữa các hộ. Để mối liên kết này bền vững góp phần tăng tổng sản phẩm quốc nội trong nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản bài viết đưa ra một số giải pháp: đối với Chính phủ, đối với người nông dân và doanh nghiệp.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1017
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_6.01 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.168.62.171


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.