Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10176
Title: Sự khác biệt về số lượng trưng bày sản phẩm và lựa chọn của khách hàng: Nghiên cứu thực nghiệm
Authors: Nguyễn, Tuấn Kiệt
Trương, Thị Thanh Trúc
Keywords: Kinh tế
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu tác động của việc trưng bài số lượng sản phẩm khác nhau của hai loại sữa Vinamilk hay TH true MILK đến lựa chọn của người tiêu dùng. Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến lựa chọn sản phẩm Vinamilk hay TH true MILK thông qua cách trưng bày khác nhau về mặt số lượng của hai sản phẩm. Đề xuất các hàm ý chính sách
Description: 63 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10176
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.11 MBAdobe PDF
Your IP: 3.81.28.10


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.