Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10231
Title: Phân tích các nhân tố tác động đến sự hài lòng về chất lượng dịch vụ của chuỗi nhà hàng King BBQ Buffet tại Cần Thơ
Authors: Khưu, Ngọc Huyền
Bùi, Ngọc Cát Thy
Keywords: Marketing
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các nhân tố tác động đến sự hài lòng về chất lượng dịch vụ của chuỗi nhà hàng King BBQ Buffet tại Cần Thơ qua đó đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tại chuỗi nhà hàng King BBQ Buffet ở Cần Thơ.
Description: 66 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10231
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.21 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.13.53


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.