Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10413
Title: Phân tích các yếu tố về chất lượng dịch vụ du lịch tại Thiền Viện Trúc Lâm Phương Nam Cần Thơ
Authors: Huỳnh, Trường Huy
Trịnh, Thị Chàng
Keywords: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích chất lượng dịch vụ du lịch tại Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam thông qua cảm nhận của khách du lịch nội địa từ đó đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ tại đây.
Description: 65 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10413
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.63 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.71.23


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.