Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10707
Title: Nghiên cứu sử dụng artemia sinh khối trong ương cua biển giống (Scylla paramamosain)
Authors: Lê, Thị Phương Mai
Nguyễn, Thị Hồng Vân
Lư, Thị Mỹ Thi
Keywords: Nuôi trồng thủy sản
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu nhằm xác định mức thay thế Artemia sinh khối bằng cá tạp để đạt tỷ lệ sống và tăng trưởng của cua biển (Scylla paramamosain) giai đoạn giống tốt nhất. Thí nghiệm được bố trí với 5 nghiệm thức với mức thay thế Artemia bằng cá tạp ở 0% (NT1), 25% (NT2), 50% (NT3), 75% (NT4) và 100% (NT5), mỗi nghiệm thức gồm 40 cua con nuôi dạng cá thể trong keo nhựa 250 mL có đục lổ xung quanh, keo được thả nuôi trong bể 150L ở độ mặn 15‰. Kết quả sau 21 ngày nuôi cho thấy cua cho ăn hoàn toàn bằng Artemia có tăng trưởng về chiều rộng mai và khối lượng tốt nhất, và có chiều hướng tăng trưởng giảm dần khi giảm lượng Artemia sinh khối trong khẩu phần ăn, nhưng ở mức thay thế 25% Artemia sinh khối bằng cá tạp không ảnh hưởng đến tăng trưởng của cua giống. Tỷ lệ sống của cua ở các nghiệm thức cho ăn bằng Artemia khá cao (tương đương 100%), trong khi đó cua cho ăn bằng cá tạp có tỷ lệ sống thấp nhất (80%).
Description: 10 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10707
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
540.21 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.6.6


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.