Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10711
Title: Ảnh hưởng tần suất thu hoạch lên năng suất sinh khối trứng nước (Moina sp)
Authors: Huỳnh, Thanh Tới
Võ, Lê Phước Hậu
Keywords: Nuôi trồng thủy sản
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Thí nghiệm được thực hiện nhằm tìm ra tần suất thu hoạch sinh khối moina hợp lý để đạt năng suất sinh khối cao nhất. Thí nghiệm được thực hiện với 5 nghiệm thức với tần suất thu hoạch là 0, 2, 4, 6, 8 ngày/lần. Moina sp. được thả với mật độ ban đầu là 200 con/L, cám gạo và bột cá xay mịn được sử dụng làm thức ăn cho Moina trong 30 ngày nuôi. Kết quả cho thấy, mật độ Moina ở nghiệm thức với tần suất thu hoạch là 0 luôn ở mức cao so với các nghiệm thức còn lại, mật số giảm dần khi tần suất thu hoạch ngắn, nhưng năng suất sinh khối và tổng năng suất ở nghiệm thức với tần suất thu hoạch 4 ngày/lần là cao nhất, cao hơn có ý nghĩa thống kê so với nghiệm thức không thu tỉa trong suốt quá trình nuôi.
Description: 9 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10711
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
750.97 kBAdobe PDF
Your IP: 3.234.241.200


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.