Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10715
Title: Quần xã tuyến trùng làm nguồn thức ăn tự nhiên cho tôm trong mô hình nuôi sinh thái ở rừng ngập mặn huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau
Authors: Nguyễn, Thị Mỹ Yến
Trần, Thành Thái
Nguyễn, Tấn Đức
Ngô, Xuân Quảng
Keywords: Ao nuôi tôm sinh thái
Rừng ngập mặn
Cà Mau
Cơ sở thức ăn
Tuyến trùng sống tự do
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Công nghệ Sinh học;Số 16(3) .- Tr.581-588
Abstract: Quần xã tuyến trùng sống tự do được nghiên cứu để tìm hiểu cơ sở thức ăn tự nhiên từ nhóm sinh vật này phục vụ cho công nghệ nuôi tôm mô hình sinh thái trong rừng ngập mặn dựa trên mật độ và thành phần loài theo mùa. 24 mẫu tuyến trùng được thu thập trong 8 ao nuôi tôm sinh thái (mỗi ao thu 3 mẫu lặp lại) thuộc 4 ấp ở xã Tam Giang, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau qua 3 đợt khảo sát tương ứng với mùa khô, giao mùa và mùa mưa năm 2015. Kết quả cho thấy, mật độ, thành phần giống của quần xã tuyến trùng ở khu vực nghiên cứu cao, với tổng số 111 giống, 32 họ, 10 bộ thuộc 2 lớp được ghi nhận. Mật độ phân bố của quần xã tuyến trùng cao, đặc biệt vào thời điểm giao mùa. số lượng và thành phần giống trong quần xã giảm dần từ mùa khô sang mùa mưa. Các giống Pseudolella, Dichronema, Gomphioneina, Ponponema, Halalaimus, Sphagrotheristus, Eumorpholaimus, Euleutherolaimus, Parodontophora, Ptycholaimellus, Sabatieria là những đại diện điển hình trong ao nuôi tôm sinh thái khu vực nghiên cứu. Hai giống Daptonema và Terschellingia chiếm ưu thế hoàn toàn so với các nhóm khác. Bên cạnh đó, thành phần giống của quần xã khác nhau theo thời gian, số lượng giống trong mùa khô cao hơn mùa mưa. Một số giống dù xuất hiện trong 1 đợt còn phần lớn thành phần tuyến trùng xuất hiện ở tất các đợt khảo sát. Mật độ trung bình quần xã tuyến trùng trong các ao khảo sát dao động từ 222 ± 12.2 (cá thể/10 cm²) đến 7255 ± 5454 (cá thể/10 cm²). Mật độ cao và thành phần đa dạng của tuyến trùng sống tự do góp phần làm thức ăn tự nhiên hữu ích cho tôm nuôi sinh thái, với vai trò trong chu trình dinh dưỡng của mô hình nuôi sinh thái trong rừng ngập mặn, quần xã sinh vật này trở thành nguồn thức ăn quan trọng cho tôm ở các giai đoạn khác nhau.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10715
ISSN: 1811-4989
Appears in Collections:Công nghệ sinh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.12 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.59.63


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.