Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11238
Title: Phân lập tuyển chọn vi khuẩn lactic chịu nhiệt từ phụ phẩm nông nghiệp
Authors: Bùi, Hoàng Đăng Long
Huỳnh, Xuân Phong
Nguyễn, Ngọc Thạnh
Ngô, Thị Phương Dung
Keywords: Chịu nhiệt
Kháng khuẩn
Lên men lactic
Phụ phẩm nông nghiệp
Vi khuẩn lactic
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Số 31 .- Tr.91-97
Abstract: Nghiên cứu này được thực hiện nhằm khảo sát khả năng chịu nhiệt, kháng khuẩn và lên men của các chúng vi khuẩn lactic phân lập từ các mẫu phụ phẩm nông nghiệp ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long và Bình Dương. Kết quả đã phân lập được 36 chủng vi khuẩn lactic với các đặc tính sinh hóa phù hợp. Trong đó, 36 chủng có khả năng phát triển ở nhiệt độ đến 47°C. Tổng số 29/36 chủng vi khuẩn có khả năng kháng chủng vi khuẩn chỉ thị Bacillus subtilis, trong đó 5 chủng (ND3, ND1, ND4, CT1, BA4) tạo đường kính vòng kháng khuẩn đạt trên 10 mm. Trong 10 chủng được khảo sát lên men axit, chủng CC2 có khả năng lên men dung dịch sucrose 4% (w/v) sinh axit tổng cao nhất ở 38°C trong 5 ngày, đạt 1,425 g/L.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11238
ISSN: 0866-7675
Appears in Collections:Khoa học ĐH Đồng Tháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.81 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.226.245.48


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.