Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11242
Nhan đề: Ảnh hưởng của bạo lực gia đình đến việc hình thành nhân cách của trẻ em
Tác giả: Trần, Thị Ánh Tuyết
Từ khoá: Bạo lực gia đình
Trẻ em bị bạo lực gia đình
Nhân cách của trẻ
Ảnh hưởng bạo lực gia đình
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Số 31 .- Tr.117-120
Tóm tắt: Bạo lực gia đình đã và đang xảy ra khắp các quốc gia trên thế giới. Việt Nam cũng là một trong những quốc gia có những hành vi bạo lực gia đình khá phức tạp diễn ra từ thành thị đến nông thôn, từ gia đình có hoàn cảnh kinh tế và học vấn cao đến gia đình nghèo khó, học vấn thấp. Nạn nhân bị bạo hành chủ yếu là phụ nữ và trẻ em. Trong phạm vi bài viết này, tác giả đề cập đến thực trạng của bạo lực gia đình hiện nay, đồng thời chỉ ra những ảnh hưởng của bạo lực gia đình đến việc hình thành nhân cách của trẻ. Từ đó nhấn mạnh đến vai trò của công tác xã hội trong việc phòng, chống bạo lực gia đình.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11242
ISSN: 0866-7675
Bộ sưu tập: Khoa học ĐH Đồng Tháp

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_3.67 MBAdobe PDFXem
Your IP: 18.204.55.168


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.