Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/114
Nhan đề: Giới tính CEO, sự chấp nhận rủi ro của doanh nghiệp và hiệu quả phân bổ vốn - trường hợp Việt Nam =
Nhan đề khác: CEO gender, corporate risk-taking, and the efficiency of capital allocation - the case of Vietnam
Tác giả: Vũ, Trọng Hiền
Từ khoá: Giới tính CEO
Chấp nhận rủi ro của doanh nghiệp
Hiệu quả phân bổ vốn
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Công nghệ Ngân hàng;Số 142+143 .- Tr.102-113
Tóm tắt: Mục tiêu nghiên cứu này là phân tích tác động của giới tính CEO lên hành vi chấp nhận rủi ro của doanh nghiệp tại Việt Nam. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, các công ty được điều hành bởi CEO nữ có đoàn bẩy tài chính thấp hơn, thu thập bớt biến động hơn so với các công ty được điều hành bởi CEO nam. Kết quả có độ tin cậy cao vì kiểm soát tính nội sinh tiềm tàng bằng nhiều kỹ thuật kinh tế lượng khác nhau. Nghiên cứu cũng xem xét tác động của giới tính CEO đến hiệu quả phân bổ vốn. Kết quả cho thấy, hành vi né tránh rủi ro của CEO nữ có thể dẫn đến sự bóp méo trong chính sách đầu tư của doanh nghiệp.
Định danh: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/114
ISSN: 1859-3682
Bộ sưu tập: Kinh tế & Ngân hàng Châu Á (Công nghệ Ngân hàng)

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_8.11 MBAdobe PDFXem
Your IP: 3.237.71.23


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.