Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11591
Nhan đề: Hoàn thiện quy trình sản xuất chả cá từ cá thát lát còm (Chitala chitala) và dè cá tra (Pangasianodon hypophthalmus)
Tác giả: Nguyễn, Lê Anh Đào
Huỳnh, Hữu Nghĩa
Từ khoá: Công nghệ chế biến thủy sản
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại Học Cần Thơ
Tóm tắt: Đề tài “Hoàn thiện quy trình sản xuất chả cá từ cá thát lát còm (Chitala chitala) và dè cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) với mục đích tận dụng nguồn dè cá tra làm nguồn nguyên liệu trong chế biến chả cá để hạ giá thành sản phẩm chả cá thát lát và góp phần làm giảm chất thải gây ô nhiễm môi trường. Nghiên cứu được thực hiện với 3 thí nghiệm: (1) Khảo sát sự ảnh hưởng của dung dịch nước rửa dè cá tra đến chất lượng cảm quan của sản phẩm; (2) Khảo sát sự ảnh hưởng loại tinh bột bổ sung đến chất lượng cảm quan của sản phẩm; (3) Khảo sát sự ảnh hưởng của nồng độ cao chiết hương thảo và thời gian bảo quản lạnh đến chất lượng của sản phẩm. Kết quả nghiên cứu cho thấy có thể sử dụng dung dịch NaCl 0,5% để rửa dè cá tra, bổ sung bột bắp tỷ lệ 5% làm cho chả cá đạt cấu trúc dẻo dai đàn hồi, có giá trị cảm quan cao nhất. Sản phẩm có thể bảo quản ở nhiệt độ 0-4ºC trong 2 tuần khi bổ sung cao chiết hương thảo nồng độ 156,2mg/kg.
Mô tả: 16 tr.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11591
Bộ sưu tập: Khoa Thủy sản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
449.52 kBAdobe PDF
Your IP: 44.201.96.43


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.