Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13144
Title: Tinh bột huyền (Tacca leontopetaloides L. Kuntze) và các đặc tính hóa lý
Authors: Lê, Thị Kim Phụng
Keywords: Tinh bột huyền
Đặc tính hóa lý
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học & Công nghệ;Số 01 .- Tr.7-10
Abstract: Tinh bột đã được biết đến từ hàng nghìn năm trước, được người La Mã gọi là amilum, tồn tại nhiều trong các loại hạt ngũ cốc, các hạt họ đậu hay các loại củ. Tinh bột được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như thực phẩm, mỹ phẩm, dệt may, nhựa, keo dán, giấy hay dược phẩm. Một trong những loại tinh bột có nhiều ứng dụng tiềm năng như dùng làm tá dược, nguyên liệu sản xuất tinh bột biến tính dành cho người bị tiểu đường là tinh bột Huyền từ củ Huyền tinh.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13144
ISSN: 1859-0268
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.28 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.226.97.214


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.