Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13315
Nhan đề: Đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp: Một số vấn đề cần quan tâm
Tác giả: Lương, Minh Huân
Nguyễn, Thị Thùy Dương
Từ khoá: Đổi mới công nghệ
Một số vấn đề cần quan tâm
Doanh nghiệp
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Khoa học & Công nghệ Việt Nam;Số 05 .- Tr.18-21
Tóm tắt: Đổi mới công nghệ (ĐMCN) trong doanh nghiệp (DN) là nội dung quan trọng trong việc thực hiện những bước đi cụ thể của quá trình công nghiệp hóa đất nước. Do vậy, trong thời gian qua Đảng và Nhà nước đã có những giải pháp nhằm khuyến khích DN ĐMCN, đặc biệt là Chương trình ĐMCN Quốc gia đến năm 20201 đã được phê duyệt từ năm 2011. Tuy nhiên hiện nay, thực trạng ĐMCN trong DN còn nhiều hạn chế, cần tiếp tục được quan tâm, giải quyết.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13315
ISSN: 1859-4794
Bộ sưu tập: Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_2.32 MBAdobe PDFXem
Your IP: 3.227.251.94


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.