Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13832
Title: Khảo sát tình hình bệnh và quản lý sức khỏe cá trê vàng nuôi thâm canh
Authors: Trần, Lê Cẩm Tú
Nguyễn, Thị Nhung
Keywords: Bệnh học thủy sản
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Khảo sát tình hình bệnh và quản lý sức khỏe của 30 hộ nuôi cá trê vàng thâm canh ở địa bàn tỉnh An Giang thông qua phỏng vấn. Tình hình bệnh trên cá trê vàng nuôi thâm canh trong ao hiện nay khá phức tạp và có xu hướng tăng tần số xuất hiện. Diện tích nuôi trung bình của các hộ nuôi là 2000 m2, mật độ thả con bột 926 con/m2, mật độ thả con giống là 118 con/m2. Cải tạo và xử lý ao nuôi chủ yếu là vôi 63 %, CuSO4 50 %, iotdine 27 % và KMnO4 20 %. Có 100 % hộ sử dụng TACN hoàn toàn. Kết quả khảo sát cho thấy các bệnh thường gặp trên cá trê vàng là bệnh xuất huyết (100%), bệnh "gù lưng" (90%), ngoại kí sinh trùng (20%), nội kí sinh trùng (10%). Hầu hết người nuôi không biết tác nhân gây bệnh cho cá, vì vậy chọn thuốc và hóa chất điều trị đều dựa trên kinh nghiệm nuôi. Đa số người nuôi cá trê vàng không ngừng sử dụng kháng sinh trước khi thu hoạch, cá thương phẩm được bán trực tiếp cho thương lái không được kiểm kháng sinh. Các loại thuốc, hóa chất được sử dụng phổ biến để phòng và trị bệnh trên cá trê vàng như: CuSO4 (50%), men tiêu hóa (40%), TetraCyclin (37%), iotdine (27%), và một số loại thuốc hóa chất khác.
Description: 16tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13832
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
315.78 kBAdobe PDF
Your IP: 34.239.177.24


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.