Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13847
Title: Ảnh hưởng của chất chiết xuất thảo dược lên sự phát triển của achlya và saprolegnia gây bệnh trên cá lóc (Channa striata )
Authors: Đặng, Thụy Mai Thy
Nguyễn, Lê Như Ý
Keywords: Bệnh học thủy sản
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu nhằm khảo sát ảnh hưởng của chiết xuất thảo dược đến khả năng phát triển vi nấm Achlya sp. và Saprolegnia sp. Các chiết xuất thảo dược gồm cây diệp hạ châu đắng (Phyllathus niruri), cây cỏ mực (Eclipta prostrata), tỏi (Allium sativum) và cây ngãi cứu (Artemisia vulgarisagai) được thực hiện ở nồng độ 125 mg/mL, 250 mg/mL, 500 mg/mL và 1000 mg/mL. Kết quả cho thấy nồng độ tỏi và diệp hạ châu đắng diệt Achlya sp. và Saprolegnia sp. là 125 mg/mL trong thời gian 24 giờ. Cỏ mực và ngãi cứu ức chế sự phát triển của Saprolegnia là 500 mg/mL trong 24 giờ. Tuy nhiên, cỏ mực và ngãi cứu không ảnh hưởng đến sự phát triển của Achlya sp. ở nồng độ 1.000 mg/mL. Như vậy tỏi và diệp hạ châu có hiệu quả đối với vi nấm Achlya sp. và Saprolegnia sp.
Description: 12tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13847
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
439.83 kBAdobe PDF
Your IP: 3.237.71.23


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.