Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13919
Nhan đề: Tận dụng phụ phẩm xơ mít trong chế biến giấm vang
Tác giả: Tống, Thị Ánh Ngọc
Hồ, Huỳnh Thoại
Từ khoá: Công nghệ thực phẩm
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Tận dụng phụ phẩm xơ mít trong chế biến giấm vang
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13919
Bộ sưu tập: Khoa Nông nghiệp & Sinh học Ứng dụng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.34 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.78.122


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.