Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14500
Nhan đề: Thử nghiệm nuôi kết hợp cá điêu hồng (Oreochromis spp) và rau cải thìa (Brassica chinensis) trong mô hình aquaponic
Tác giả: Hứa, Thái Nhân
Bùi, Minh Tâm
Huỳnh, Cẩm Như
Từ khoá: Nuôi trồng thủy sản
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại Học Cần Thơ
Tóm tắt: Nghiên cứu được thực hiện nhằm tìm ra phương pháp nuôi kết hợp cá điêu hồng và rau cải thìa theo mô hình Aquaponic cho hiệu quả tốt nhất, góp phần giảm ô nhiễm môi trường và tăng năng suất trong mô hình nuôi kết hợp cá điêu hồng với rau cải thìa. Thí nghiệm được bố trí ngẫu nhiên gồm 4 nghiệm thức (NT) gồm trồng rau thủy canh không kết hợp nuôi cá (NT1), nuôi cá không có kết hợp rau thủy canh (NT2), nuôi cá điêu hồng kết hợp rau thủy canh trong mô hình aquaponic (NT3, bơm trực tiếp) và trồng rau thủy canh trong mô hình aquaponic có lọc sinh học (NT4). Cá được cho ăn thức ăn viên 2 lần/ngày theo nhu cầu. Thời gian thí nghiệm 60 ngày. Kết quả cho thấy các chỉ tiêu môi trường TAN (1,40-2,53 mg/L), NO2-N (1,4-19,0 mg/L), NO3-N (43,75- 54,0 mg/L), PO4-P (7,58-8,50 mg/L). Tăng trưởng về khối lượng cá 1,27 g/ngày cao nhất ở NT3, chênh lệch so với NT2 0,99 g/ngày và NT4 1,04 g/ngày. Sinh khối rau ở NT3 là cao nhất 3,35 kg/m2. Nhìn chung năng suất của rau khi nuôi kết hợp với cá điêu hồng trong mô hình aquaponic cho năng suất cao hơn so với các phương thức khác. Đối với mô hình nuôi kết hợp thì từ bể nuôi cá có thể bơm trực tiếp qua hệ thống trồng rau mà không cần qua hệ thống lọc, tuy nhiên cần nghiên cứu để có đầy đủ cơ sở khoa học cho hình thức nuôi này.
Mô tả: 11tr.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14500
Bộ sưu tập: Khoa Thủy sản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
202.5 kBAdobe PDF
Your IP: 52.205.167.104


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.