Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14502
Nhan đề: Nghiên cứu sử dụng thức ăn ương giống tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) trong ruộng lúa ở huyện Thới Bình tỉnh Cà Mau
Tác giả: Lam, Mỹ Lan
Lê, Nhựt Duy
Từ khoá: Nuôi trồng thủy sản
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại Học Cần Thơ
Tóm tắt: Nghiên cứu sử dụng thức ăn ương tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) được thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả ương tôm càng xanh trong ruộng lúa. Đề tài được thực hiện trên 2 hộ nuôi với hai nghiệm thức, mỗi nghiệm thức được lặp lại 3 lần trong 3 ô của cùng một ruộng, diện tích ruộng là 1 ha. Nghiệm thức 1 bổ sung thức ăn và nghiệm thứ 2 không bổ sung thức ăn. Tôm được thả với mật độ 3 con/m2. Trong quá trình ương các chỉ tiêu thủy lý, thủy hóa, phiêu sinh động thực vật và động vật đáy trong ruộng ương được thu mẫu 15 ngày/lần. Kết quả cho thấy các yếu tố môi trường nước (nhiệt độ, độ trong, pH, Oxy, N-NH4+, N-NO2-, P-PO43-), phiêu sinh động vật, động vật đáy nằm trong khoảng thích hợp cho tôm càng xanh sinh trưởng và phát triển. Sau 2,5 tháng ương, khối lượng trung bình của tôm ở nghiệm thức 1 và 2 lần lượt là 4,47 ± 0,05 g/con và 3,45 ± 0,7 g/con, tốc độ tăng trưởng tuyệt đối 0,03 – 0,56 g/ngày. Tỉ lệ sống của tôm đạt 33,7 – 51,8%. Năng suất tôm nghiệm thức 1 và 2 lần lượt là 25,2 ± 0,7 kg/ha và 11,5 ± 1,3 kg/ha.
Mô tả: 14tr.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14502
Bộ sưu tập: Khoa Thủy sản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
598.43 kBAdobe PDF
Your IP: 54.144.55.253


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.