Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14605
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của đường, silver thiosulphate và chất kháng khuẩn đến chất lượng và thời gian cắm bình của hoa hướng dương (Helianthus annuus L.) cắt cành
Authors: Phạm, Thị Phương Thảo
Phạm, Thị Mỹ Phương
Keywords: Công nghệ rau quả và cảnh quan
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu ảnh hưởng của đường, silver thiosulphate và chất kháng khuẩn đến chất lượng và thời gian cắm bình của hoa hướng dương (Helianthus annuus L.) cắt cành
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14605
Appears in Collections:Khoa Nông nghiệp & Sinh học Ứng dụng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.59 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.97.49


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.