Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 31-40 of 485 (Search time: 0.003 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2018Các nhân tố giảm phân bổ sai và tái phân bổ nguồn lực tại khu vực chế tác Việt NamNguyễn, Khắc Minh; Nguyễn, Thị Phương
2018Quy động vốn đầu tư phát triển hạ tầng giao thông ở Việt Nam và những vấn đề đặt raNguyễn, Thị Thu Cúc; Phạm, Thị Thúy Hằng
2018Hiệu ứng kỳ nghỉ lễ và lợi nhuận chứng khoán: Nghiên cứu thực nghiệm tại thị trường chứng khoán Việt NamPhạm, Đan Khánh; Phạm, Thành Đạt
2018Phát triển bảo hiểm xã hội đa tầng để thực hiện an sinh xã hội toàn dân: kinh nghiệm một số nước và khuyến nghị đối với Việt NamNguyễn, Thị Lan Hương; Mai, Ngọc Cường
2018Quan điểm và giải pháp đột phá về khắc phục các rào cản thể chế kinh tế đối với phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam đến năm 2030Đỗ, Đức Bình
2018Tác động bất đối xứng của tỷ giá đến cán cân thương mại Việt NamPhạm, Thị Tuyết Trinh
2018Hiệu quả điều hành của Chính phủ, kiểm soát tham nhũng và thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài: Bằng chứng thực nghiệm từ các nước AseanCảnh, Chí Hoàng; Bùi, Hoàng Ngọc
2018Ảnh hưởng của các nhân tố đổi mới sáng tạo tới kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt NamLê, Thị Thu Hà
2018Phân bổ không đúng các nguồn lực trong khu vực chế tác của Việt Nam =Nguyễn, Thị Phương; Nguyễn, Khắc Minh
2018Nâng cấp để tham gia chuỗi giá trị toàn cầu - Trường hợp các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra tại Việt NamNguyễn, Thị Trâm Anh; Huỳnh, Thị Ngọc Diệp