Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16034
Title: Công nghệ thông tin Đài Loan trong chuỗi cung ứng toàn cầu và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
Authors: Lê, Việt Dũng
Keywords: Công nghệ thông tin
Chuỗi cung ứng
Thị trường công nghệ thông tin
Đài Loan
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 04 .- Tr.25-33
Abstract: Đài Loan là một trong bốn con rồng kinh tế của châu Á với chiến lược hướng vào xuất khẩu và phát triển các ngành công nghệ cao, trong đó có công nghệ thôn tin. Trong vài thập niên gần đây, công nghệ thông tin của Đài Loan đã mở rộng chuỗi cung ứng của mình từ nhà sản xuất thiết bị gốc để trở thành nhà cung ứng đóng vai trò quan trọng trên thị trường công nghệ thông tin toàn cầu. Bài viết nghiên cứu những thành công và hạn chế trong phát triển ngành công nghệ thông tin của Đài Loan trong chuỗi cung ứng toàn cầu, làm cơ sở rút ra các bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16034
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_6.97 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.226.248.180


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.