Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16034
Nhan đề: Công nghệ thông tin Đài Loan trong chuỗi cung ứng toàn cầu và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
Tác giả: Lê, Việt Dũng
Từ khoá: Công nghệ thông tin
Chuỗi cung ứng
Thị trường công nghệ thông tin
Đài Loan
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 04 .- Tr.25-33
Tóm tắt: Đài Loan là một trong bốn con rồng kinh tế của châu Á với chiến lược hướng vào xuất khẩu và phát triển các ngành công nghệ cao, trong đó có công nghệ thôn tin. Trong vài thập niên gần đây, công nghệ thông tin của Đài Loan đã mở rộng chuỗi cung ứng của mình từ nhà sản xuất thiết bị gốc để trở thành nhà cung ứng đóng vai trò quan trọng trên thị trường công nghệ thông tin toàn cầu. Bài viết nghiên cứu những thành công và hạn chế trong phát triển ngành công nghệ thông tin của Đài Loan trong chuỗi cung ứng toàn cầu, làm cơ sở rút ra các bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16034
ISSN: 0868-2984
Bộ sưu tập: Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_6.97 MBAdobe PDFXem
Your IP: 3.226.248.180


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.