Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16064
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPhan, Chí Nghĩa-
dc.contributor.authorNguyễn, Văn Toàn-
dc.contributor.authorNguyễn, Ngọc Nông-
dc.date.accessioned2019-10-21T07:44:25Z-
dc.date.available2019-10-21T07:44:25Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn1859-4581-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16064-
dc.description.abstractTrong những năm gần đây sản xuất chè vụ đông xuân đang có xu hướng phát triển mạnh về quy mô do hiệu quả sản xuất cao hơn so với sản xuất chè chính vụ. Nhằm thúc đẩy phát triển chè vụ đông xuân, tại Phú Thọ đã tiến hành nghiên cứu kỹ thuật tưới nước và bón phân cho chè vụ đông xuân; kết quả cho thấy, tưới nước bổ sung tháng 9 đến tháng 3 với lượng 800 m³/ha/tháng, kết hợp bón phân bổ sung 2 lần, mỗi lần 110 kg urê + 100 kg supe lân + 30 kg kali clorua vào tháng 9 và tháng 12 làm tăng mật độ búp chẻ trong vụ đông xuân lên 3 đến 4 lần, tăng năng suất trung bình một lứa hái, sản lượng chè vụ đông xuân tăng thêm 24,63 tạ/ha, lãi thuần đạt 87.872.000đ/ha, vượt 27.884.000đ/ha so với không tưới nước nhưng có bón phân bổ sung.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 334 .-Tr.88-92-
dc.subjectTưới nướcvi_VN
dc.subjectBón phânvi_VN
dc.subjectChèvi_VN
dc.subjectLứa háivi_VN
dc.subjectMật độ búpvi_VN
dc.subjectVụ đông xuânvi_VN
dc.titleKết quả nghiên cứu kỹ thuật tưới nước và bón phân bổ sung cho sản xuất chè vụ đông xuân tại Phú Thọvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_356.56 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.71.155


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.