Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16620
Nhan đề: Ứng dụng phương pháp kết hợp phân tích thứ bậc và phân tích nhân tố trong định hướng lựa chọn phần mềm kế toán cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
Tác giả: Phạm, Văn Cà
Huỳnh, Quang Linh
Trần, Kim Ngân
Nguyễn, Thị Thanh Thủy
Phan, Thị Kiều
Từ khoá: Phần mềm kế toán
Phương pháp phân tích thứ bậc
Phương pháp phân tích nhân tố
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 04 .- Tr.46-52
Tóm tắt: Nghiên cứu đề xuất kết hợp ứng dụng phương pháp phân tích thứ bậc (AHP) và phương pháp phân tích nhân tố trong định hướng lựa chọn phần mềm kế toán tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Kết quả nghiên cứu đã cung cấp kết quả xếp hạng ưu tiên lựa chọn nhà cung cấp phần mềm kế toán phù hợp cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Hơn nữa, các NCC PMKT cũng có thể xây dựng các chính sách góp phần nâng cao chất lượng PMKT, dịch vụ, giá phí hợp lý và các yêu cầu khác từ người dùng để mang lại sự hài lòng cho các doanh nghiệp.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16620
ISSN: 1859-4093
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_498.6 kBAdobe PDFXem
Your IP: 107.21.85.250


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.