Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1796
Nhan đề: Chính sách thương mại của Tây Ban Nha ở thuộc địa Philippines giai đoạn 1571 - 1593
Tác giả: Trần, Thị Quế Châu
Từ khoá: Tây Ban Nha
Philippines
Thương mại
Chính sách
Thuộc địa
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á;Số 02 .- Tr.46-53
Tóm tắt: Trong suốt 333 năm thôn tính và cai trị Philippines (1565 – 1898), giai đoạn từ sau khi Tây Ban Nha hoàn thành công cuộc chinh phục năm 1571 đến khi họ thực thi chính sách “hạn chế thương mại” năm 1953, ít được các học giả quan tâm nghiên cứu. Điều này dẫn đến những đánh giá thiếu khách quan về chính sách thương mại nói riêng và chính sách cai trị nói chung của Tây Ban Nha ở thuộc địa Philippines. Dựa trên những nguồn tài liệu khác nhau, bài viết này sẽ cung cấp những dữ liệu chi tiết có tính hệ thống về quan hệ thương mại của thuộc địa Philippines trong khoảng hai thập niên đầu chế độ cai trị Tây Ban Nha. Điều này cho phép tác giả đi đến nhận định, trong giai đoạn này, mặc dù gặp phải nhiều khó khăn và cản trở, chính quyền Tây Ban Nha đã chủ động xúc tiến quan hệ thương mại của Philippines với các thuộc địa của họ ở châu Mĩ cũng như một số nước trong khu vực.
Định danh: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1796
ISSN: 0868-2739
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Đông Nam Á

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_514.36 kBAdobe PDFXem
Your IP: 18.205.176.39


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.