Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18082
Title: Chất lượng chương tình đào tạo năng lực dạy học cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học Trường Đại học Tân Trào
Authors: Đoàn, Thị Cúc
Keywords: Phát triển chương trình đào tạo
Đào tạo giáo viên tiểu học
Đổi mới giáo dục
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tâm lý học;Số 6 .- Tr.81-97
Abstract: Năng lực dạy học là một trong những phẩm chất cốt lõi của người giáo viên phổ thông, vì vậy các trường đại học rất quan tâm đến việc xây dựng chương trình đào tạo năng lực dạy học cho sinh viên sư phạm. Trong bài báo này, chúng tôi chỉ ra những điểm cơ bản về lý luận và thực trạng chất lượng chương trình đào tạo năng lực dạy học của sinh viên ngành Giáo dục tiểu học, Trường Đại học Tân Trào qua đánh giá của cán bộ quản lý, giảng viên và sinh viên năm cuối, từ đó đưa ra một sổ kiến nghị xây dựng chương trình đào tạo năng lực dạy học phù hợp với yêu cầu thực tiễn, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18082
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_10.55 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.22.210


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.