Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18314
Nhan đề: Giá trị thời đại của bản di chúc chủ tịch Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng hiện nay
Tác giả: Phạm, Ngọc Hòa
Từ khoá: Giá trị thời đại
Di chúc
Xây dựng
Chỉnh đốn Đảng
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Giáo dục Lý luận;Số 294 .- Tr.3-7
Tóm tắt: Cách đây 50 năm, vị lãnh tụ thiên tài, người con ưu tú của dân tộc Việt Nam đã đi xa. Người đã để lại cho nhân dân ta, Tổ quốc ta một bản Di chúc vô cùng giá trị. Mặc dù, Di chúc chỉ có hơn 3 trang với khoảng 1000 từ nhưng nó là sản phẩm của sự kết tinh những tư tưởng, đạo đức và lối sống tốt đẹp nhất của Người. Bản Di chúc với những giá trị tuyệt vời đã để lại cho đất nước và con người Việt Nam, cho Đảng Cộng sản Việt Nam những bài học quý báu về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Để từ đó, giúp cho Đảng ta gặt hái thêm những thắng lợi mới trên con đường xây dựng và phát triển đất nước.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18314
ISSN: 0868-3492
Bộ sưu tập: Giáo dục Lý luận

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_830.69 kBAdobe PDFXem
Your IP: 54.227.97.219


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.