Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18642
Nhan đề: Công tác kiểm tra, giám sát với đấu tranh phòng, chống tham nhũng
Tác giả: Trần, Đình Đồng
Từ khoá: Công tác kiểm tra
Giám sát
Đấu tranh phòng
Chống tham nhũng
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kiểm tra;Số 09 .- Tr.32-35
Tóm tắt: Tham nhũng là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó để trục lợi, tham nhũng. Hậu quả của tội phạm tham nhũng gây ra không chỉ thiệt hại đến tài sản, sự quản lý của nhà nước mà còn gây hậu quả về kinh tế, chính trị - xã hội, tha hóa đội ngũ cán bộ, đảng viên làm mất lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, chế độ. Nhận thức sâu sắc những tác hại của tệ tham nhũng, để đấu tranh chống tội phạm tham nhũng thành công, trong những năm qua Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm, chú trọng đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống tham nhũng và được triển khai thực hiện. Trong đó, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng có vị trí, vai trò quan trọng trong việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18642
ISSN: 1859-3046
Bộ sưu tập: Kiểm tra

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_3.09 MBAdobe PDFXem
Your IP: 3.230.152.133


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.