Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18753
Nhan đề: Đảng bộ huyện Cao Lộc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát từ cơ sở
Tác giả: Trọng Đức
Từ khoá: Đảng bộ huyện Cao Lộc
Nâng cao chất lượng
Hiệu quả công tác kiểm tra
Giám sát từ cơ sở
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kiểm tra;Số 02 .- Tr.53-54,62
Tóm tắt: Cao Lộc (Lạng Sơn) là huyện miền núi biên giới nên luôn được xác định là địa bàn chiến lược, trọng điểm về an ninh quốc gia. Để làm tốt công tác an ninh trật tự vùng biên, Đảng bộ huyện Cao Lộc xác định phải giữ vững ổn định tình hình chính trị ngay từ cơ sở. Một trong những vấn đề được Đảng bộ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đặc biệt là nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng nhằm giúp ổn định tình hình từ cơ sở.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18753
ISSN: 1859-3046
Bộ sưu tập: Kiểm tra

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_2.59 MBAdobe PDFXem
Your IP: 3.238.173.209


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.