Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18843
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTrần, Duy Hưng-
dc.date.accessioned2019-12-03T09:07:07Z-
dc.date.available2019-12-03T09:07:07Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.issn1859-3046-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18843-
dc.description.abstractQuyền lực là khả năng tác động, chi phối của một chủ thể đối với một đối tượng nhất định, buộc hành vi của đối tượng phải tuân thủ, phụ thuộc vào ý chí của chủ thể. Về biểu hiện, đó là hệ thống thẩm quyền của các tổ chức, cá nhân được pháp luật công nhận và bảo vệ. Kiểm soát quyền lực là tất yếu khách quan đối với bất cứ tổ chức và chức danh nào trong hệ thống chính trị. Thực tế cho thấy, quyền lực càng cao, càng tuyệt đối, nếu không được kiểm soát chặt chẽ sẽ dẫn đến sự tha hoá.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Kiểm tra;Số 06 .- Tr.35-40-
dc.subjectKiểm soát quyền lực trong kiểm travi_VN
dc.subjectGiám sátvi_VN
dc.subjectXử lý vi phạmvi_VN
dc.subjectCông tác cán bộvi_VN
dc.titleKiểm soát quyền lực trong kiểm tra, giám sát xử lý vi phạm về công tác cán bộvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.72 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.170.171


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.