Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19207
Title: Sưu tầm, phiên âm, dịch nghĩa di sản Hán Nôm tại chùa Vĩnh Hưng (Thành phố Sóc Trăng)
Authors: Đặng, Thị Hoa
Nguyễn, Ngọc Hiền
Keywords: Sư phạm ngữ văn
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Luận văn gồm có ba phần: Phần mở đầu, phần nội dung và phần kết luận. Phần mở đầu gồm lí do chọn đề tài, mục đích nghiên cứu, phạm vi và phương pháp nghiên cứu. Phần nội dung với 3 chương, Chương 1: Một vài nét về chùa Vĩnh Hưng. Chương một này thể hiện các nội dung về Tổng quan tình hình nghiên cứu về đề tài, lịch sử hình thành và phát triển, kiến trúc, đối tượng thờ cúng, các ngày lễ vía và công tác từ thiện của chùa Vĩnh Hưng. Chương 2: Giới thiệu về câu đối và hoành phi. Tại chương này, người viết đã trình bày các nội dung về khái niệm, tính chất, đặc điểm và phân loại cũng như cho ví dụ về từng loại câu đối, hoành phi. Chương 3: Sưu tầm, phiên âm, dịch nghĩa di sản Hán Nôm tại chùa Vĩnh Hưng. Đây là chương chính của luận văn, các câu đối và hoành phi trong chùa được mô tả, dẫn nguyên văn, phiên âm dịch nghĩa và trình bày thành từng nhóm theo các vị trí: cổng tam quan, chánh điện, Bảo tháp và nhà thờ Tổ. Ở phần kết luận, người viết đã khẳng định những giá trị, tầm quan trọng của di sản Hán Nôm, và nơi lưu giữ nó cụ thể là Chùa Vĩnh Hưng. Kết quả nghiên cứu thể hiện qua những trình bày chi tiết về chùa Vĩnh Hưng, về di sản Hán Nôm là câu đối và hoành phi và mô tả về vị trí, cũng như là phiên âm, dịch nghĩa, chú thích được những từ ngữ được dùng với ý nghĩa riêng trong những câu đối và hoành phi tại chùa Vĩnh Hưng.
Description: 70 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19207
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.39 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.13.53


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.