Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21511
Title: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn bó công việc của công nhân tại khu công nghiệp Bình Minh
Authors: Nguyễn, Thị Phương Dung
Huỳnh, Ngọc Anh Thư
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn bó công việc của công nhân lao động tại khu công nghiệp Bình Minh, từ đó đề xuất các giải pháp giúp các nhà quản lý nhân sự của các doanh nghiệp tại khu công nghiệp này duy trì và phát triển nguồn nhân lực của mình tốt hơn.
Description: 78 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21511
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
811.42 kBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.