Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21625
Title: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng ví điện tử của khách hàng tại Thành phố Cần Thơ
Authors: Ngô, Mỹ Trân
Trần, Nguyễn Anh Thư
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng ví điện tử của khách hàng tại thành phố Cần Thơ nhằm đề xuất một số hàm ý chính sách giúp gia tăng ý định sử dụng ví điện tử của khách hàng trong thời gian tới.
Description: 82 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21625
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.14 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.