Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21666
Title: Phân tích các nhân tố tác động đến sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ của chuỗi nhà hàng King BBQ Buffet tại Thành phố Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Thị Tú Trinh
Đỗ, Kim Quý
Keywords: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá, đo lường mức độ hài lòng về chất lượng dịch vụ, phân tích các nhân tố tác động đến sự hài lòng về chất lượng dịch vụ từ đó đề xuất một số giải pháp nâng cao sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ của chuỗi nhà hàng King BBQ Buffet tại Cần Thơ.
Description: 64 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21666
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
955.16 kBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.