Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21820
Title: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định tiêu dùng sản phẩm xanh của người dân trên địa bàn TP Cần Thơ
Authors: Khưu, Ngọc Huyền
Nguyễn, Thảo Uyên
Keywords: Marketing
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định tiêu dùng sản phẩm xanh của người dân trên địa bàn TPCT, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy hành vi tiêu dùng sản phẩm xanh của người dân nơi đây.
Description: 96 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21820
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.74 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.13.53


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.