Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21826
Nhan đề: Phân tích tác động của thương hiệu đến hành vi mua sắm điện thoại thông minh của người tiêu dùng tại quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Tác giả: Trần, Thị Bạch Yến
Lê, Thị Thùy Dương
Từ khoá: Kinh doanh thương mại
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Phân tích tác động của thương hiệu đến hành vi mua sắm điện thoại thông minh của người tiêu dùng tại quận Ninh Kiều, TPCT nhằm đưa ra một số đề xuất giúp các doanh nghiệp kinh doanh điện thoại nâng cao giá trị thương hiệu, mở rộng được thị phần và gia tăng năng lực cạnh tranh trên thị trường.
Mô tả: 119 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21826
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.18 MBAdobe PDF
Your IP: 3.226.248.180


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.