Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22070
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến việc phát triển thương hiệu du lịch vườn cò Bằng Lăng tại TP. Cần Thơ
Authors: Vũ, Xuân Nam
Dương, Thúy Vy
Keywords: Marketing
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích thực trạng xây dựng thương hiệu của vườn cò Bằng Lăng, từ đó đề xuất các giải pháp xây dựng và quảng bá thương hiệu du lịch cho vườn cò Bằng Lăng.
Description: 62 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22070
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.06 MBAdobe PDF
Your IP: 18.208.126.232


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.